Slovníček nejběžnějších pojmů

Sociální inženýrství

Soubor technik pro cílenou psychologickou manipulaci s obětí.

Phishing

Podvodná zpráva snažící se z oběti vylákat citlivé údaje. Phishing je způsob, jak na internetu z uživatelů podvodně vylákat citlivé osobní informace. Podvodníci v rámci této praktiky nejčastěji využívají e-mail nebo různé chatovací aplikace.

Vishing

Jedná se o podvodné telefonní hovory (tzv. hlasový phishing), při kterém se útočníci snaží vylákat z oběti peníze.

Smishing

Smishing je forma phishingu. Jedná se také o podvodnou praktiku, která má za cíl vylákat z cílové osoby citlivé údaje, ale na rozdíl od phishingu využívá nejčastěji SMS.

SPAM 

Spam je jakákoliv forma nevyžádané hromadné digitální komunikace. Nejčastěji se setkáváme v podobě emailové komunikace. Dále pomocí SMS zpráv nebo na sociálních sítích.

Pharming

Pharming je jednou z podvodných internetových praktik sloužící k vylákání platebních údajů uživatele.

Skimming

Skimming je podvodná praktika, jejímž účelem je zneužití platební karty majitele. Dochází při ní ke zkopírování magnetického proužku na kartě a jeho přenesení na padělek platební karty.

Počítačové viry

Jedná se o různé aplikace, které mají za cíl škodit.

Malware

Škodlivý kód, který se do zařízení dostane pomocí chyby v programovém vybavení, konfiguraci nebo nepozornosti uživatele; mívá destruktivní účinky.

Adware

Je označení pro produkty znepříjemňující práci nějakou reklamní aplikací. Ty mohou mít různou úroveň agresivity – od běžných bannerů až po neustále vyskakující pop-up okna nebo ikony v oznamovací oblasti. Další nepříjemnou věcí je např. změna domovské stránky v Internetovém prohlížeči, aniž by o to uživatel měl zájem.

Botnet

Síť počítačů napadených škodlivým kódem pod nadvládou konkrétního útočníka.

Keylogger

Keylogger neohrožuje přímo počítač, ale slouží ke zjišťování hesel jiných lidí.

Ransomware

Škodlivý kód, který zašifruje data a následně požaduje poplatek za dešifrování.

Trojský kůň

Trojský kůň může být samostatný program, který se tváří užitečně – například hra, spořič obrazovky nebo nějaký jednoduchý nástroj. Tato funkčnost slouží ale pouze jako maskování záškodnické činnosti, kterou v sobě trojský kůň ukrývá.

Další pojmy

Níže přinášíme řadu dalších pojmů, na které můžete běžně narazit.

Antivirus

Program aktivně detekující škodlivý kód.

Webový certifikát

Potvrzení, že komunikace s danou www stránkou je šifrovaná.

HTTPS

Označení protokolu na začátku webové adresy; “s” na konci znamená, že provoz je šifrován (pokud prohlížeč nehlásí problém s certifikátem).

CSIRT

Computer Security Incident Response Team; skupina zodpovědná za řešení bezpečnostních incidentů.

NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním úřadem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.

ll